WHATMENT WARRIORS

WHATMENT WARRIORS, säilytyskalusteet

Säilytyskalustesarjan WHATMENT WARRIORS kaappien suunnittelun lähtökohtana on kiinnittää huomiota itse säilytystapahtumaan ja sitä kautta säilytettävien esineiden arvoon ja merkitykseen. Työn perustana on kiinnostukseni ihmisten, esineiden ja kalusteiden välisiin suhteisiin; kommunikaatioon, sekä esineiden merkityksellisyyteen ja vuorovaikutuksellisuuteen. Suunnittelijana minua kiinnostaa kalusteen rooli osana ihmisten kokemusmaailmaa sekä kontekstit, joiden kautta esineet ja kalusteet saavat merkityksensa.

 

WHATMENT WARRIORS- sarjan suunnittelua on ohjannut ihmisen ja objektin välinen suhde, jolloin kaluste ei ole pelkkä käyttöesine vaan se koetaan ”elävänä objektina” (”living object” Jordan). Kalustesarjan toteutuskeinoja ja yksityiskohtia ovat inspi- roineet vaatteiden visuaaliset ominaisuudet; läpinäkyvyys – peittävyys, keveys – raskaus, kehon silhuetin muokkaus vaatteen leikkauksen kautta, hahmollisuus, materiaalien läpikuultavuus sekä liikkeen vaikutus vaatteeseen.

 

Kalustesarjan nimi WHATMENT WARRIORS on fiktiivinen. Se viittaa selittämättömään vaatteen kaltaiseen hahmoon. Sana WHATMENT on syntynyt yhdistelmänä ranskan kielen sanasta vêtement (vaate) ja englannin kielen sanasta what (mitä, mikä). WARRIOR, soturi, on suora käännös englannin kielesta.

WHATMENT WARRIORS-  a cabinet series, explores the visual, technical and emotional qualities of clothing and textiles as they are incorporated into furniture design. I aim to incorporate textile like qualities such as transparency, layering, revealing and concealing to furniture.